Пройти тест

Прізвище учня
Клас
1. У 1903 році помітним явищем у літературному житті стала поява періодичного видання:
2. Творчість Миколи Вороного стала першою декларацією ідей та форм:
3. До визначальних рис неоромантизму належать:
4. Провідний мотив поезії «Чари ночі»:
5. Художні засоби наявні в рядках поезії Миколи Вороного „Блакитна панна”
Ось вона вже крізь блакить
Майорить,
Довгождана, нездоланна...
Ось вона — Блакитна Панна!..
Гори, гай, луги, поля —
Вся земля
Їй виспівує: "Осанна!":
6. Прийом обрамлення використано в такому творі Олександра Олеся, як:
7. Прочитайте уривок з вірша « Чари ночі» :
Поглянь, уся земля тремтить
В палких обіймах ночі,
Лист квітці рвійно шелестить,
Траві струмок воркоче.
У рядках НЕ використано такий художній прийом, як
8. Визначте головну думку драми-феєрії „Лісова пісня”:
9. У якому творі Леся Українки піднімається проблема людини, природи і мистецтва:
10. Який вірш Лесі Українки починається вибухом протесту ліричної героїні проти хвороби, яка сковує духовні й фізичні сили:
11. Дорога в Казку з твору Олександра Олеся „По дорозі в Казку» — це символ:
12. Головний герой твору ВІН Олександра Олеся «По дорозі в Казку» уявляє себе:
13. Для Юнака ( «По дорозі в Казку») дівчина сплела вінок з :
14. Юнак обіцяв, що приведе всіх у Казку, де панує день і сонце золоте, а ще говорив, що там живуть люди («По дорозі в Казку»):
15. Події в драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки розгортаються в такій послідовності:
16. У центрі якої поезії змальований узагальнено-ідеалізований жіночий образ:
17. Розгорнута відповідь на запитання
У чому перемога і що стало причиною поразки головного героя драматичного етюду «По дорозі в Казку»?