Пройти тест

Прізвище учня
Клас
1. Слова, які об’єднують в одну групу однорідні члени речення, називаються: варіанти відповідей
2. Укажіть рядок, у якому правильно поставлено розділові знаки в реченні з однорідними членами:
3. Укажіть рядок, у якому правильно виділено звертання
4. У якому реченні після звертання, що стоїть на початку речення, треба поставити знак оклику?
5. Укажіть рядок, у якому подано речення із вставним словом, що означає невпевненість:
6. У якому варіанті не виділено вставне слово розділовими знаками:
7. Укажіть речення з однорідними підметами:
8. Позначте речення, у якому допущено пунктуаційну помилку:
9. Позначте речення, у якому всі розділові знаки розставлено правильно:
10. Укажіть усі речення( не одне), у яких при узагальнювальному слові ставимо двокрапку (розділові знаки пропущено):
11. Укажіть речення, у яких є поширене звертання (розділові знаки пропущено):
12. Укажіть усі речення, у яких є вставні слова: