Пройти тест

Прізвище учня
Клас
1. Котре із поданих речень складне:
2. Вкажіть складне речення, частини якого поєднані безсполучниковим зв’язком:
3. Вкажіть серед поданих речень просте (розділові знаки пропущено)
4. Визначте речення, у якому допущено пунктуаційну помилки
5. Вкажіть речення, у якому правильно розставлені розділові знаки
6. Вкажіть схему, яка відповідає реченню (розділові знаки пропущено)
Ти наше диво калинове, кохана материнська мово вигукує Дмитро Білоус
7. Укажіть варіант з пунктуаційною помилкою в діалозі
8. Укажіть правильний варіант запису діалогу
9. Вказати серед запропонованих речень складні (декілька правильних відповідей), розділові знаки пропущено
10. Указати речення ( їх декілька), у яких правильно розставлено розділові знаки (декілька правильних відповідей)
11. Вкажіть речення (їх декілька), у яких правильно розставлені розділові знаки
12. Вкажіть речення (їх декілька), у яких пряма мова знаходиться перед словами автора (розділові знаки пропущені)