Пройти тест

Прізвище учня
Клас
1. Другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямована дія, і відповідає на питання непрямих відмінків називається…
2. Другорядний член речення групи присудка, що характеризує місце, час, причину, мету, називається…
3. Другорядний член речення, що виражає ознаку предмета і відповідає на запитання який? чий? котрий? скількох? називається…
4. Вкажіть рядок, у якому всі поєднання слів – словосполучення:
5. Вкажіть спонукальне речення:
6. Вкажіть речення, у якому неправильно визначена граматична основа:
7. Вибери додаток у реченні: Мама сьогодні зранку приготувала смачне печиво
8. Вибери означення в реченні: Сивий туман покотився хвилями над землею
9. Вибери обставину в реченні:Вийшла молода дівчина свіжої води набрати.
10. Знайдіть речення, у яких є додатки (Завдання має дві правильні відповіді).
11. Знайдіть речення, у яких є означення (Завдання має дві правильні відповіді).
12.Знайдіть речення, у яких є обставини (Завдання має дві правильні відповіді).